Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

План роботи Вченої ради Академії праці, соціальних відносин і туризму на 2019/2020 н.р. (PDF)

Затверджено

Вченою радою Академії

протокол № 1 від 05 вересня 2019 р.