Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Семигіна Тетяна Валеріївна - проректор з наукової роботи, доктор політичних наук, доцент

 

Закінчила магістратуру (спеціальність «соціальна робота») та докторантуру (спеціальність «політичні інститути та процеси») Національного унверситету «Києво-Могилянська академія». У 2013 р. захистила докторську дисертацію на тему «Політика охорони громадського здоров’я в Україні в контексті процесів глокалізації (політологічний аналіз)».

Працювала на кафедрі «Школа соціальної роботи» Національного університету «Києво-Могилянська академія» (1997-2013 рр.). З 2013 року – професор кафедри соціальної роботи і практичної психології Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Автор та співавтор понад 300 наукових та навчальних праць з питань соціальної політики та соціальної роботи, зокрема, 5 одноосібних монографій, 11 колективних монографій (з них дві опубліковані у Великобританії, одна – у Німеччині, та одна – в Австралії), статей у міжнародних індексованих журналах, 40 навчально-методичних праць, з них 7 підручників та посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів.

У різні роки була членом методичної комісії з питань соціальної роботи МОН, членом громадської ради Міністерства охорони здоров’я України та членом експертної ради Міністерства праці та соціальної політики України.

Працювала консультантом проектів Європейського Союзу, Програми розвитку ООН, Світового Банку, USAID, Міжнародної організації міграції тощо, брала участь у міжнародних дослідницьких проектах, є членом Міжнародної дослідницької мережі з вивчення глобальних ініціатив у сфері ВІЛ/СНІДу. Член Ради директорів Міжнародної асоціації шкіл соціальної роботи.

Головний редактор наукового журналу «Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму». Член редколегії низки наукових видань.

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6ZQYa24AAAAJ&hl=uk

ORCID ID: orcid.org/0000-0001-5677-1785 

Контактна інформація: semigina.tv@socosvita.kiev.ua