Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

Дисципліни, що викладаються на кафедрі

    Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує навчальний процес у період всього циклу навчання студентів. До переліку навчальних дисциплін, які викладаються на кафедрі входять наступні:

Дисципліни, які викладаються для студентів – майбутніх бакалаврів та спеціалістів:

 • Судова медицина і судова психіатрія
 • Судові та правоохоронні органи
 • Юридична психологія
 • Криміналістика
 • Кримінальне право (Загальна  частина)
 • Кримінальне право (Особлива частина)
 • Кримінологія
 • Кримінальний процес
 • Основи прокурорської діяльності
 • Кримінально-виконавче право
 • Проблеми профілактики правопорушень
 • Судові експертизи
 • Теорія судових доказів
 • Теоретичні основи кваліфікації злочинів

Дисципліни, які викладаються для студентів магістратури:

 • Основи прокурорської діяльності
 • Судова медицина і судова психіатрія
 • Правові основи оперативно-розшукової діяльності