Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Колектив факультету - завжди у творчому пошуку. Так, у цьому році, разом з підготовкою фахівців за традиційно престижними спеціальностями -фінанси, банківська справа, маркетинг факультет розпочинає набір студентів за такими перспективними не тільки в Україні, а й в усьому світі напрямами :

 • електронна комерція (спеціальність - маркетинг);
 • менеджмент систем інформаційного забезпечення (спеціальність - менеджмент організацій).

Крім того, на факультеті розроблена програма підготовки інтегрованих фахівців для малого і середнього бізнесу, яких все більше потребує економіка України . Цією програмою передбачається оволодіння знаннями з організації виробництва, економіки підприємства та управління ним, а також вивчення великого блоку правових дисциплін, необхідних для забезпечення правової підтримки діяльності підприємства.На базі такої програми відкривається нова спеціальність.

 • економіка підприємства

Факультет базує свою освітню діяльність на високому професіоналізмі викладачів, розумному поєднанні методів класичної та бізнес освіти, використанні сучасних комп'ютерних технологій, поглибленому вивченні іноземних мов.

Організація навчального процесу.

Від організації навчального процесу в значною мірою залежить якість отриманої освіти. Саме для цього при викладанні навчальних дисциплін на економічному факультеті широко застосовуються оригінальні форми навчання:

 • Завдяки тренінговим технологіям майбутні фахівці набувають практичних вмінь та навичок по створенню підприємств - від вибору оптимальної організаційно-правової форми, здійснення процедури реєстрації до розробки реальних бізнес-планів, комплексного правового та фінансового забезпечення бізнесу.
 • У навчальному процесі підготовки майбутніх фінансистів та банкірів практикується ситуаційне моделювання діяльності комерційного банку на основі автоматизованої банківської системи "RS-Bank вер.4.31".
 • Проводиться тренінг з дисципліни "Фінансовий менеджмент", який охоплює комплекс проблем фінансового управління та управління фінансовим ризиком відповідно до вітчизняних та міжнародних (програм) стандартів.
 • Студенти вивчають функціонування спеціальних систем автоматизації бухгалтерського, складського та управлінського обліку, зокрема, найпопулярнішої програми "1С-Підприємство 7.7".
 • Студенти-маркетологи та менеджери на базі спеціалізованої навчальної лабораторії здійснюють дослідження окремих галузей економіки, споживчих ринків та діяльності ефективних підприємств вивчають сучасні технології управління бізнесом: електронний бізнес у глобальних комп’ютерних мережах та менеджмент проектів з використанням MS Project 2000.
 • Традиційними стали "круглі столи" за участю представників провідних комерційних фірм, асоціацій, державних установ та науковців.
 • Впроваджено викладання окремих економічних дисциплін англійською мовою.

Навчальна практика

Академія бере участь у запровадженому банком "Аваль" проекті "Аваль-шанс", яким передбачається підготовка студентів, іменні стипендії кращим студентам, практика та стажування в структурах банку, зарахування кращих студентів до кадрового резерву.

 

Основні бази практик:

 • Акціонерний поштово-пенсійний банк "АВАЛЬ"
 • Комерційний банк "Фінанси і кредит"
 • Акціонерне товариство "ФАРМАК"
 • Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод
 • Міжнародний центр розробки інформаційних систем