Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Чорнодід Ігор Степанович

Народився 13 березня 1979 р.

У 1996-2002р. навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на економічному факультеті за спеціальністю «економічна теорія».

У 2002-2005р. навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, тема дисертації «Забезпечення економічної безпеки держави в транзитивній економіці».

З 2006р., й надалі викладач , доцент кафедри менеджменту, заступник декана.

Основні наукові праці:
1. Чорнодід І.С. Економічна безпека як категорія економічної теорії // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №11. - С.13-21.

2. Чорнодід І.С. Загрози економічній безпеці України // Теоретичні та прикладні питання економіки: Зб. наук. праць. – Вип..- №5 .- К., 2004. - С.275-280.

3. Чорнодід І.С. Інтеграційні імперативи України в контексті забезпечення економічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні.-К. Наук.-досл.ін. Мін. екон. та з питань європ. інтегр.України 2005. - №2. – С. 31-35.

4. Чорнодід І.С. Економічне співробітництво між Україною і США в контексті економічної безпеки // Вісник Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2005. - №73. - С.54-56.

5. Чорнодід І.С. Методи визначення інтегральної оцінки рівня економічної безпеки країни // Формування ринкових відносин в Україні.- К. Наук.-досл. ін-т Мін. екон. та з питань європ. інтег. України 2005. - №4 .- С.32-34.

6. Чорнодід І.С. Економічний сувернітет як основний чинник безпеки держави // Наукові праці аспірантів економічного факультету: Зб. Наук. праць .-К.: ЗАТ “НІЧЛАВА”. - 2005. - С.131-139.

7. Чорнодід І.С. Особливості державного регулювання інвестиційного прцесу в Україні // Матер. VII наук.-теорет. конфер. Особл. екон. політики постсоц. країн в умовах глобалізації світової економіки (приклад України). - К: Київ. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин. - 1999.- С.80-84.

8. Чорнодід І.С. Особливості регулювання іноземного інвестування в Україну // Матеріали IX міжнародної науково-теоретичної конференції.- Формування торговельних режимів у перехідних економіках в умовах глобалізації(приклад України). – К.: Київ. нац. ун-т. імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин. - 2001. - С.315-317.

9. Чорнодід І.С. Технологічна безпека як основний чинник конкурентоспроможності України. // Наук.-техн. розвиток: економіка, технології, управління. Мат. ІІІ між нар. конф. студ. аспір. та молодих вчених (24-27 березня 2004р., м. Київ)/ Уклад. А.П. Білошапко, О.Г. Слободянюк.- К.:Пошук-видав. агенство “Книга Пам’яті України”,. - 2004. - С.142-144.