Академія праці, соціальних відносин і туризму оголошує прийом до аспірантури

Академія праці, соціальних відносин і туризму

ІV рівня акредитації

(ліцензія МОН України АБ № 175257)

оголошує прийом до аспірантури
у 2015/16 н. р.

 

з відривом та без відриву від виробництва із спеціальностей:

 

Факультет економіки, соціальних технологій та туризму:

08.00.04

– Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

22.00.01 

Теорія та історія соціології

 

Юридичний факультет:

12.00.06

12.00.07

– Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

– Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

 

 

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають диплом спеціаліста або магістра.

 

Підготовка в аспірантурі Академії здійснюється на умовах контракту за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

 

Для складання вступних іспитів до аспірантури допускаються особи на підставі рішення приймальної комісії за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

 

  •  Абітурієнти складають вступні іспити зі спеціальності, філософії та іноземної мови.
  •  Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора Академії такі документи:

 

  1.  заяву;
  2. особовий листок з обліку кадрів;
  3. список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
  4. медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-У;
  5. копію диплома про закінчення вищого закладу освіти з додатком;
  6. посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності їх складання).

 

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Особова справа подається в швидкозшивачі з двома конвертами.

 

  •  Заяви про прийом до аспірантури із зазначеними вище документами приймаються у відділі аспірантури (кімн. № 309) з 1 вересня 2015р.
  •  Вступні іспити проводяться з 1 жовтня 2015 р.

 

Особам, які за рішенням приймальної комісії допущені до складання вступних іспитів до аспірантури, надається відпустка згідно із чинним законодавством України за місцем роботи.

 

Термін навчання в аспірантурі з відривом та без відриву від виробництва – 4 роки.

 

Телефон для довідок: (044) 526–11–34.

 

Завідувач аспірантури:  Лесюк Тетяна Петрівна