Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Регіональний центр дистанційного навчання (РЦДН) у м. Дніпро 

це структурний підрозділ Академії праці, соціальних відносин і туризму

Запровадження заочно-дистанційної форми навчання в Академії та Центрі дистанційного навчання (м. Дніпро) здійснюється за погодженням з Міністерством освіти України.

Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації (післядипломна  освіта) студентів за заочно-дистанційною формою навчання здійснюється в Академії та Центрі у м. Дніпро за ліцензованими напрямами підготовки (спеціальностями) на факультетах:

Факультет  економіки, соціальних  технологій та туризму

Спеціальність

Спеціалізація


Фінанси, банківська  справа  та  страхування

 • Корпоративні фінанси.
 •  Міжнародні фінанси.

 

Маркетинг 

 • Міжнародний маркетинг.

 • Інтернет-маркетинг. 


Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 • Підприємництво.

 • Зовнішньо-економічна  діяльність.


Менеджмент

 • Інвестиційний  менеджмент.
 • Соціальний  менеджмент.
 • Менеджмент  туристичної  індустрії.


Соціологія 

 • Соціально-управлінські  технології.


Соціальна  робота  

 • Соціально-психологічне  консультування.
 • Соціальна  реабілітація. 

 

Юридичний факультет

Спеціальність

Спеціалізація


Право

 • Теорія юриспруденції. Конституційне право і процес.
 • Адміністрування у сфері публічних відносин.
 • Цивільне право. Трудове право.
 • Кримінальна юстиція. Правозахисна діяльність. 

 

Випускники Центру дистанційного  навчання  отримують диплом державного зразка Академії праці, соціальних відносин і туризму.     

Навчання здійснюється  на контрактній основі  –  за  рахунок  фізичних або юридичних осіб. 

Форма  навчання  - заочна. 

Тривалість навчання:

      для отримання освітнього ступеня «Бакалавр»

 • на базі атестата про повну загальну середню освіту –  4 роки
 • на базі диплому молодшого бакалавра (спеціаліста), магістра з іншою спеціальністю – 2-3 роки

      для отримання освітнього ступеня «Магістр»:

 • на базі диплому бакалавра, диплому спеціаліста – 1 рік 6 місяців

Умови вступу:

Про умови вступу до Академії, вступні випробування та додаткову інформацію щодо навчального процесу Ви можете дізнатися на сайті АПСВТ у розділі «Абітурієнту».

Приймальна комісія Академії праці, соціальних відносин і туризму на базі Регіонального центру дистанційного навчання м. Дніпро працює протягом року. Ми готові відповісти на всі Ваші запитання щодо вступу на навчання до Академії. Ви зможете отримати інформаційні матеріали про правила прийому, про факультети і кафедри Академії та спеціальності, а також дізнатися про цінову політику.

 

Регіональний  центр дистанційного навчання (РЦДН) у м. Дніпро

Переваги навчання у РЦДН

Керівництво

Наші випускники

Контакти