Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Склад Вченої ради

Харківської філії Київської Академії праці, соціальних відносин і  туризму

 

Каревік Олександр Олександрович – в.о. директора Філії, кандидат технічних наук, доцент, Голова ради; 

Дишкант Тетяна Миколаївна – завідувач Кафедри гуманітарної та  природничо-наукової підготовки, кандидат філософських наук, Учений секретар ради; 

Степанова Лариса Борисівна – начальник навчально-методичного відділу, член ради; 

Ступак Таміла Петрівна – начальник відділу кадрів, член ради; 

Педенко Микола Миколайович – кандидат економічних наук, доцент, завідувач Кафедри економіки підприємства, менеджменту та  туризму, член ради; 

Шкребець Михайло Сергійович - кандидат соціологічних наук, завідувач  Кафедри соціології та  соціальної роботи, член  ради; 

Шпурік Олена Вікторівна – декан Факультету  профспілкових кадрів, член ради; 

Островська Валентина Павлівна – директор бібліотеки, член ради; 

Варго Олександра Миколаївна – кандидат  філософських наук, доцент Кафедри соціології та  соціальної роботи, член ради; 

Максимова Наталія Леонідівна – кандидат соціальних наук, доцент Кафедри соціології та  соціальної роботи, член ради; 

Нікітіна Віра Вікторівна – кандидат філософських наук, доцент Кафедри соціології та  соціальної роботи, член ради; 

Шаповалова  Ніна Сергіївна – кандидат історичних наук, доцент Кафедри гуманітарної та  природничо-наукової підготовки, член ради; 

Соломін Сергій Володимирович – ст.викладач Кафедри гуманітарної та  природничо-наукової підготовки, член ради; 

Сєрокурова Наталія – голова Студентської ради, член ради.