Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Директор бібліотеки Харківської філії АПСВТ - Островська Валентина Павлівна

Бібліотека - один з найважливіших підрозділів Філії. Основна мета бібліотеки – забезпечити навчальною та науково-методичною літературою всі напрямки роботи вищого навчального закладу, сприяти його освітній, науковій та виховній роботі.

Фонд бібліотеки налічує майже 50 тис. примірників і за своїм складом є універсальним. Щороку він поповнюються новими надходженнями.

Комплектування фонду навчальної літератури здійснюється за профілем філії згідно з робочими програмами та за рекомендаціями професорсько-викладацького складу. Тому взаємодія бібліотеки і кафедр відіграє важливу роль в організації комплектування і необхідна у зв’язку з постійними змінами навчальних планів, впровадженням нових дисциплін у навчальний процес.

У книжковому фонді бібліотеки зібрана література з природничих наук, економіки, соціології, історії, правознавства, профспілкового руху, філософії, психології, інформаційних технологій, культурології, мовознавства.

Фонд довідкової літератури представлений великою кількістю тематичних та мовних словників і енциклопедій, серед яких є унікальні, наприклад «Енциклопедія Брокгауза і Ефрона» (видання 1890 р., в 86-ти томах).

Фонд художньої літератури представлений творами світових та вітчизняних класиків.

Для пошуку певного видання існує довідково-інформаційний апарат, розташований у зручному читальному залі. Це – алфавітний і систематичний каталоги, систематична картотека газетно-журнальних статей, бюлетень «Нові надходження літератури». Студентам надається можливість користуватися комп’ютерами з доступом до мережі «Internet». Також у читальному залі розміщені передплатні періодичні видання (майже 50 найменувань), навчально-методичні розробки викладачів інституту (2,5 тис. примірників) та значна колекція аудіо-, відео- і медіа ресурсів.

Важлива форма роботи бібліотеки – відкритий доступ до її фонду. Багато уваги приділяється диференційованому обслуговуванню читачів за їх інтересами і запитами.

На базі бібліотеки проводяться конференції, діють тематичні книжкові та журнальні виставки. Співробітниками бібліотеки постійно надається кваліфікована методична допомога викладачам та студентам. У бібліотеці завжди панує атмосфера щирості та доброзичливості, що приваблює відвідувачів.