Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

По кожній з дисциплін Кафедри гуманітарної та природничо-наукової підготовки Харківської філії Академії праці, соціальних відносин і туризму розроблені робочі  програми та навчально-методичні  комплекси, які  включають навчальну програму, плани семінарських, практичних або лабораторних занять, завдання  до самостійної роботи студентів, а  також тематику курсових робіт з дисциплін, передбачених навчальним планом.

Склад кафедри гуманітарної та природничо-наукової підготовки ХФ АПСВТ


Завідувач кафедри – Дишкант Тетяна Миколаївна,

кандидат філософських наук, доцент кафедри

 

 

 

 Викладачі  кафедри:

 • Дишкант Тетяна Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри;
 • Шаповалова Ніна Сергіївна – кандидат історичних наук, доцент;
 • Сажко Галина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент;
 • Ускова Тамара Олександрівна – старший викладач кафедри;
 • Борисенко Оксана Сергіївна – старший викладач  кафедри;
 • Соломін Сергій  Володимирович – старший викладач  кафедри;
 • Артеменко Юрій Семенович – старший викладач  кафедри;
 • Кулик Вадим Юрійович – старший викладач  кафедри.

Навчальні дисципліни

Нормативні  навчальні дисципліни

Цикл соціально-гуманітарної підготовки

 • Історія України
 • Історія  української культури
 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Друга іноземна  мова
 • Українська  мова (за  професійним  спрямуванням)
 • Фізичне  виховання

Цикл фундаментальної, природничо-наукової підготовки

 • Вища та прикладна  математика
 • Основи інформатики
 • Інформатика
 • Інформаційні  системи та  технології
 • Всесвітня історія
 • Вступ  до теорії ймовірності
 • Теорія  ймовірності  та  математична  статистика

Цикл професійної та  практичної підготовки

 • Деонтологія
 • Професійне  документознавство
 • Риторика

 Вибіркові навчальні дисципліни

 • Етика  та  естетика
 • Етика соціальної роботи
 • Етика  ділового спілкування
 • Діловий  етикет та  культура  спілкування
 • Світова  культура  та  мистецтво
 • Культура  наукової мови
 • Педагогіка
 • Логіка
 • Культурологія
 • Соціальна філософія
 • Релігієзнавство
 • Інформаційні  системи і  технології на  підприємстві
 • Теорія, історія і  політика  профспілкового руху в  Україні
 • Міжнародний профспілковий рух