Списки рекомендованих вступників до Академії для навчання за освітнім ступенем "Бакалавр" на 2-3 курс денної та заочної форми навчання