Академія стала членом Східноєвропейської асоціації шкіл соціальної роботи

Асоціація підтримує розвиток освіти та досліджень в галузі соціальної роботи у східноєвропейському регіоні, а також посилює співпрацю між школами соціальної роботи, викладачами та дослідниками.

Східноєвропейська асоціація шкіл соціальної роботи (East European Sub-Regional Association of Schools of Social Work, EEsrASSW) була створена у 2008 році. Наразі асоціація об’єднує університети, які готують соціальних працівників, з 18 країн Східної Європи.

В Академії праці, соціальних відносин і туризму підготовка за спеціальністю "Соціальна робота" відбувається з 1993 року. Зараз відкриті бакалаврська та магістерська програми, а також програма підготовки докторів філософії із соціальної роботи (аспірантура), проводяться тематичні курси підвищення кваліфікації, видається науковий журнал "Вісник АПСВТ", який має тематичний випуск із соціальної роботи.