Обговорення проекту освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа і страхування» 2019 р.

06.06.2019 р. в аудиторії 307 о 9.00 відбудеться відкрите обговорення проекту освітньо-професійної  програми «Фінанси, банківська справа і страхування», розробленої на основі Стандарту вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа і страхування» для першого (бакалаврського)рівня вищої освіти. Запрошуємо до обговорення представників академічної спільноти, здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників випускових кафедр з різних регіонів України, роботодавців, партнерських організацій, випускників та інших зацікавлених осіб.

Робоча група