Затверджена освітня програма Право

Рішенням Вченої ради Академії від 16 травня 2019 р. Протокол №9 затверджена нова редакція освітньої програми Право за спеціальністю 081 Право першого (бакалаврського) рівня вищої освіти