Обговорення проекту освітньо-професійної програми «Маркетинг» 2019 р.

3 квітня 2019 року в аудиторії 406 о 13-50 відбудеться обговорення проекту нової редакції освітньо-професійної програми «Маркетинг», спеціальності «Маркетинг» першого (бакалаврського )рівня вищої освіти, розробленого відповідно до затверджених стандартів. Запрошуються  всі зацікавлені сторони (науково-педагогічні працівника, здобувачі вищої освіти, роботодавці, випускники, академічна спільнота та ін.).

Стандарт ВО за спеціальністю 075 Маркетинг першого (бакалаврського) рівня