Освітні програми: Другий (магістерський) рівень

Освітня програма "Соціальна робота" 2016 рік

Освітня програма "Соціальна робота" 2019 рік

Навчальний план очної форми навчання 2019

Навчальний план заочної форми навчання 2019