Склад кафедри

  Кашина Ганна Сергіївна – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманов за спеціальністю 13.00.02 теорія і методика навчання (технічні дисципліни) на тему «Реалізація наступності навчання фізики, електротехніки та електроніки студентів транспортних коледжів».

У 2020 році захистила докторську дисертацію у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманов за спеціальністю 13.00.04 теорія і методика професійної освіти на тему «Теоретико-методичні засади інформаційно-технологічного забезпечення природничо-гуманітарної підготовки педагогів у системі післядипломної освіти».

Наукові інтереси пов‘язані із теорією та практикою впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освіту.

Автор понад 150 наукових публікацій, у тому числі, у наукових фахових виданнях України, у зарубіжних виданнях, з них, що індексуються  міжнародними наукометричними базами даних (Scopus, WOS, та ін.), серед них 7 монографій (найбільш значущі: «Формування професійної компетентності майбутніх фахівців автомобільного транспорту в процесі навчання електротехніки та електроніки», «Теоретико-методичні основи науково-природничого підготовки вчителів технологій в системі післядипломної освіти засобами інформаційно-технологічного забезпечення »,« The system of mixed learning in teachers in the system of postgraduate education »і ін.), 7 навчальних посібників, серед яких 1 мають гриф Міністерства освіти і науки України  та інші. У наукових працях Г. Кашина актуалізуються сучасні напрямки теорії та методології в області, як педагогіки, так і організації та управління інформаційно-технологічним забезпеченням освітнього процесу.

Керує науковим пошуком аспірантів, PhD студентів, магістрів та бакалаврів.

Експерт у предметній комісії Міністерства освіти і науки України з рецензування електронних підручників та платформ.

Проектна історія участі виконавцем в дослідженнях: міжнародний проект за програмою Європейського Союзу Tempus IV «Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві, адаптовані до стандартів ЄС» (№ 1450209 - TEMPUS випуску 2008 - SE - JPCR); Всеукраїнського експерименту «Електронний підручник для загальної середньої освіти (E-book for secondary education (EBSE)) (наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2018 № 958); державних проектів на замовлення МОН України «Теоретичні та методичні основи формування системи післядипломної освіти на засадах сталого розвитку» за замовленням міністерств освіти України (2017-2019 рр.), «Хмари орієнтовані системи навчання майбутніх вчителів» на замовлення Міністерства освіти України (2017- 2018), «Модернізація системи підвищення кваліфікації вчителів на основі концепції нової української школи» на замовлення Міністерства освіти України (2019-2021 рр.). 

e-mail: spec_tur-chair@socosvita.kiev.ua

 

 Ганоцька Світлана Олександрівна  - кандидат наук з державного управління.

Девіз: Живи і дій сьогодні.

У 1998 році закінчила Київське вище професійне училище Київського державного торговельно-економічного університету (диплом з відзнакою).

У 2003 році отримала повну вищу освіту на факультеті ресторанного господарства та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю «Харчові технології» та здобула кваліфікацію магістра (диплом з відзнакою).

Ключові досягнення: без відриву від навчання робота в закладах ресторанного господарства на посадах кухаря, в.о. завідувача виробництвом закладу, консультант бізнес-проекту з використанням засобів дизайну та проектування будівель.  Почесні грамоти КНТЕУ 1998-2003, номінація «Кращій кухар» (грамота, премія), переможець 1 етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Харчові технології», 2 місце з Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Харчові технології» (м. Харків, 2003), відзнака Всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт серед студентів профільних закладів освіти – 2 місце (2003). Отримала свідоцтво КНТЕУ шеф-кухар (V розряд). В процесі підготовки магістерського дипломного проекту напрацьовувала технологію приготування бісквітних напівфабрикатів на основі фруктози із застосуванням прикладних досліджень хіміко-технологічних властивостей напівфабрикату. Кінцевим результатом стало отримання керівником проекту патенту на виготовлення бісквітних напівфабрикатів на основі фруктози (2006).

З 2003 – 2019 працювала в сфері державних майнових відносин на посадах державної служби (5 категорія, 9 ранг) - Фонд державного майна України, регіональне відділення ФДМУ по Харківській області (Грамота ФДМУ, Знак пошани ФДМУ), Міністерство культури України.

Без відриву від виробництва: 2004-2006, Харківський національний економічний університет - кваліфікація магістр державної служби (диплом з відзнакою); 2006-2010, повний курс аспірантури Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кафедра публічного адміністрування та кадрової політики.

Викладацька діяльність: асистент кафедри організації виробництва бізнесу та менеджменту Навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (2010-2012), старший викладач кафедри суспільних наук Харківського національного університету мистецтв ім. І.П. Котляревського (2018-2019), доцент кафедри спеціальних туристичних дисциплін Академії праці, соціальних відносин і туризму ФПУ (з 2019 і по цей час).

Залучалась до проведення семінарів для працівників служб зайнятості, державних службовців та осіб місцевого самоврядування - Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (2014), Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (2014-2015), Центр підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів державної служби зайнятості  Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України (2014).

Підвищення кваліфікації: стипендіат Міжнародної навчально–тренувальної програми для молодих управлінців українського Уряду (InWEnt) (Німеччина-Україна) (сертифікат) (2008-2009). Віденський інститут міжнародних економічних досліджень, (Австрія, м. Відень) (сертифікат) (2007, 2008).

Автор 24 публікацій у збірниках тез доповідей та науково-практичних конференціях, 10 статей у провідних фахових наукових виданнях.

Член Громадської організації «Асоціація професійних об’єднань фахівців кадрового потенціалу туристсько-ексурсійної сфери України».  

Дисципліни, що викладає: Менеджмент готелів і ресторанів, Будинки і обладнання готелів і ресторанів, Дизайн готелів і ресторанів, Товарознавство харчових продуктів, Національні кухні, Барна справа, Організація ресторанного господарства.

 e-mail: spec_tur-chair@socosvita.kiev.ua