Освітньо-професійна програма «Професійна освіта. Цифрові технології»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Професійна освіта. Цифрові технології»

Підготовка фахівців в області комп’ютерних технологій за спеціальністю «Професійна освіта (Цифрові технології)» дозволяє забезпечити підготовку фахівців, які мають подвійну спеціалізацію в області комп’ютерних технологій: педагогічну та інженерну. Такі фахівці, з одного боку, мають навички створення і використання різноманітних комп’ютерних технологій в управлінській сфері та сфері навчання, а з іншого боку здатні передати свої знання учням шкіл, професійно-технічних училищ, ліцеїв, технікумів і ВНЗ різних профілів.

Випускники цієї спеціальності мають навички роботи з інформаційними технологіями та комп’ютерними засобами на рівні системних програмістів, навичками управлінської та педагогічної діяльності на рівнях розробників спеціальних програмних продуктів та викладачів комп’ютерних дисциплін:

Мови програмування, розмітки та проектування:
С ++, PHP, С #, Java, JavaScript, HTML, SQL.

Середовища програмування, розробки та навчання:
Visual Studio, Android Studio, NetBeans, Visio, Project, WordPress, Moodle.

СУБД:
Access, MSSQL.

Технології:
Мережеві технології, Microsoft .NET, ASP.NET, Google Apps.

Графіка і візуалізація:
CorelDRAW, Adobe Photoshop, Captivate, InDesign

Інженер-педагог за фахом  знатиме:

 • структурні елементи персонального комп’ютера, принципи побудови сімейств операційних систем;
 • принципи алгоритмізації та складання програм на мовах процедурного, об’єктно-орієнтованої і Web-програмування;
 • принципи практичного застосування технологій програмування;
 • принципи роботи з інтерактивними засобами створення інтелектуальних продуктів, методи і засоби представлення результатів інтелектуальної діяльності;
 • теорію реляційних баз даних; структуру інформаційних систем і систем автоматизованого проектування і принципи роботи з ними;
 • принципи і засоби організації інформаційних мереж, засоби телекомунікації для обміну інформацією та спільної інтелектуальної діяльності;
 • принципи і технології комп’ютерної графіки, особливості інструментальних програмних засобів для комп’ютерної графіки і мультимедіа;
 • сучасні можливості комп’ютерної анімації, способи побудови 3D об’єктів і середовищ,
 • можливості і обмеження систем створення, моделювання та підтримки 3D середовищ.

Інженер-педагог за фахом  вмітиме:

 • складати алгоритми і використовувати їх для вирішення поставлених завдань з програмування;
 • використовувати мови Web-програмування для створення Web-сайтів, виконувати їх обслуговування і просування;
 • створювати системи захисту інформації, виконувати їх аудит та моніторинг у сфері безпеки і захисту цілісності інформації;
 • розробляти програми для реалізації різних процесів в середовищі об’єктно-орієнтованого програмування за фахом на рівні «Junior Software Engineer»;
 • розробляти Web-сайти за допомогою клієнтських і серверних мов Web-програмування на рівні «Junior Software Engineer»;
 • розробляти прикладні бази даних і комп’ютерні системи навчального призначення та з їх допомогою вирішувати завдання щодо організації та планування навчального процесу.

Середня заробітна плата деяких ІТ-робітників в Україні:

 • вчитель в ІТ-освітньому центрі – 600 $;
 • веб-розробник – 1400 $;
 • інженер-програміст – 1600 $;
 • інженер з якості – 1100 $;
 • BA, DevOps та DBA – 1750 $;
 • менеджер проекту – 1200 $;
 • лідер команди – 3000 $.

 20 квітня 2023 року представники кафедри взяли участь в обговоренні "Перспективи визнання українських кваліфікацій в ЄС та вплив цього процесу на якість ІТ освіти"  в рамках ITeacher’s Meet-Up щодо того, які процеси відбуваються та які покращення очікуються у якості ІТ освіти. 

Під час заходу обговорювались питання:

 • аналіз результатів порівняння Європейської та Національної рамок кваліфікацій;
 • можливі позитивні зміни з точки зору якості ІТ освіти;
 • коли визнання українських кваліфікацій в ЄС може стати реальністю. 

iteachers meet up 1-09 (5) 


На публічне обговорення виносяться проєкти нових освітніх програм та навчальних планів

Кафедра спеціальних туристичних дисциплін Академії праці, соціальних відносин і туризму запрошує представників роботодавців, випускників, науково-педагогічних працівників, студентів, партнерів та всіх зацікавлених осіб долучитися до публічного обговорення! 

Проєкт навчального плану
Проект освітньої програми  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2023

Проєкт навчального плану
Проект нової освітньої програми  другого (магістерського) рівня вищої освіти 2023

Запрошуємо усіх охочих долучитися до обговорення!

Анкета обговорення ОП Професійна освіта (Цифрові технології) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології)

Пропозиції надсилати гаранту освітньої програми - Кашиній Ганні Сергіївні, доктору педагогічних наук, завідувач кафедри  АПСВТ на електронну пошту: gannakashina@gmail.com

 

Форма зворотнього зв'язку

Надіслати пропозиції до проекту, який обговорюється

(в темі повідомлення укажіть найменування документу, до якого надсилаєте пропозиції)