Супровід студентів з особливими освітніми потребами та/або інвалідністю

Супровід студентів з особливими освітніми потребами та/або інвалідністю

 

1. МІСІЯ, ВІЗІЯ, ЗАВДАННЯ
 Місія:

Академічний успіх студентів є стрижнем місійного покликання Служби.
Служба супроводу наснажує студентів з особливими освітніми потребами та/або інвалідністю у щоденній праці та мінімізує та/або усуває бар’єри у фізичному доступі та в навчальному процесі в університеті шляхом обґрунтованих (розумних) пристосувань і модифікацій та  індивідуалізованої  підтримки, а також розвиває обізнаність спільноти УКУ про осіб із інвалідністю та бере участь у спрямуванні громади на розвиток інклюзивного середовища в університеті. Служба супроводу поширює на прохання викладачів спеціальні (адаптивні) технології викладання та координує зусилля підрозділів університету на задоволення освітніх потреб студентів, забезпечує послуги та підтримку, що дозволяють урівняти можливості студентів у навчанні.

Візія:

Служба супроводу працює над створенням педагогічно-організаційних умов, системи підтримки, процедур та партнерства з метою максимального наближення академічного досвіду студентів з особливими освітніми потребами до академічного досвіду решти студентів. Підтримка для студентів з особливими освітніми потребами та/або інвалідністю здійснюється через побудову середовища, основою якого є незалежність, інклюзія та успіх.

Завдання:

  • Зменшити чи усунути бар’єри в доступі до приміщень університету;
  • Сприяти академічному успіхові осіб, які мають особливі фізичні, сенсорні, психологічні  потреби або труднощі у навчанні;
  • Забезпечити рівні умови для всіх студентів через впровадження необхідних пристосувань та модифікацій виходячи із індивідуальних потреб та певних функціональних відмінностей, які можуть ставити студента в невигідне становище при виконанні певних академічних вимог, якщо їх виконання доступне лише в певному форматі, що не є повністю доступними або комфортними, а також створювати бар’єри в позалекційний час на території кампусу;
  • Запровадити практику, яка визнає компетентність студента з особливими освітніми потребами та/або інвалідністю у визначенні власного стану і власних потреб і залучає його до активної участі в плануванні необхідних пристосувань та підтримки.

 2. РЕЄСТРАЦІЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ТА/АБО ІНВАЛІДНІСТЮ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ І ОТРИМАННЯ ПІДТРИМКИ

Успішне навчання, проживання і  працевлаштування випускників має бути результатом спільної відповідальності та зобов’язань з боку студентів, викладачів, персоналу та керівників університету щодо усунення існуючих бар’єрів та недопущення появи нових.

Всі студенти повинні виконувати вимоги Положення про освітній процес УКУ, тому адміністрація, викладачі, працівники та студенти університету мають сприяти створенню для студентів з інвалідністю обґрунтованих (розумних) пристосувань та модифікацій, які б не порушували академічних стандартів

 Якщо ви стали студентом УКУ і через інвалідність або якусь особливу освітню потребу маєте проблеми у доступі до приміщень університету, проблеми у навчанні чи в побуті під час проживання в колегіумі, то першим кроком у пошуках шляхів вирішення подібних проблем є РЕЄСТРАЦІЯ у  Службі підтримки студентів з особливими освітніми потребами, який є  частиною Деканату студентських справ.

 Основним завдання Служба супроводу студентів з особливими освітніми потребами є створення максимально комфортних умов для навчання студентів з особливими освітніми потребами та/або інвалідністю. Для того, щоб ми зрозуміли, як ми можемо Вам допомогти, нам необхідно познайомитися та зібрати певну інформацію. Для початку просимо звернутися до нас за телефоном 0665624525 або надіслати повідомлення електронною поштою на адресу ikobel@ucu.edu.ua. Ми запросимо Вас на зустріч із працівником відділу. На зустрічі нам допоможе, якщо ви матимете відповідні документи, що відображають ваші потреби: оригінал (ми зробимо копію) Довідки до акта огляду МСЕК (про встановлення групи інвалідності і рекомендацій про умови та характер праці) та/або виписку із медичної історії хвороби або засідання ПМПК, де вказані рекомендації стосовно умов необхідних для навчання та/або праці.

При реєстрації вам запропонують заповнити Анкету, яка дасть змогу розробити при потребі індивідуальний план підтримки, в якому будуть вказані можливі модифікації та пристосування у навчальному плані, які полегшать вам процес навчання. В плані також вказуються необхідні заходи щодо усунення перешкод у доступі до приміщень та територій університету, можливу модифікацію місця проживання у Колегіумі або гуртожитках університету.

Студенти, які мають особливу освітню потребу, яка кваліфікується як «труднощі у навчанні», можливо, потребуватимуть додаткового психолого-педагогічного та/або нейропсихологічного обстеження.

 

3. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДТРИМКИ СТУДЕНТА З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ТА/АБО ІНВАЛІДНІСТЮ.

 Індивідуальний план підтримки студента з особливими освітніми потребами є спільним зусиллям студента, викладача дисципліни та консультанта. Слоужба супроводу має на меті знайти найбільш ефективні та справедливі вирішення існуючих проблем у навчанні та житті студента. Це документ, який передбачає всі можливі пристосування чи модифікації  навчального процесу для створення максимально комфортних умов для навчання, проживання та соціалізації студента із інвалідністю.

Можливі пристосування або модифікації навчального процесу для студентів з інвалідністю (особливими освітніми потребами) можуть передбачати:

  • Модифікацію процедури екзамену чи заліку (окреме приміщення, продовження часу відведеного для екзамену, використання адаптивних технологій);
  • Використання спеціального обладнання чи жестомовного перекладу під час навчання та екзамену/заліку;
  • Додаткове  облаштування/пристосування навчального місця в аудиторії згідно рекомендацій викладених у Довідці (виписці) до акта огляду МСЕК;
  • Альтернативний формат навчальних матеріалів (напр. аудіо/відео формат, шрифтом Брайля);
  • Послуги студентів-волонтерів чи одногрупників у якості академічних менторів (консультування у процесі виконання завдань із навчальних дисциплін під час першого року навчання, конспектування лекцій у спеціальних зошитах, супровід із місця проживання до місця навчання і назад (при потребі), допомога в побутових справах у місці спільного проживання);
  • Пристосування доступу до місця навчання/проживання відповідно нормативних вимог відповідно до потреб студента.

 

4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ПІДТРИМКИ СТУДЕНТІВ ІЗ ІНВАЛІДНІСТЮ

ПРО ВІДШКОДУВАННЯ СТУДЕНТУ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВАРТОСТІ НАВЧАННЯ У ЗВО ФОНДОМ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
Особа з інвалідністю (яка має відповідний документ державного зразка про інвалідність), яка бажає здобути професію у навчальному закладі на платній основі, може отримати повне відшкодування вартості плати за навчання, яке відбувається на підставі трьохстороннього договору, який укладається між навчальним закладом, Фондом соціального захисту інвалідів та студентом.

Для укладення такого договору студенту необхідно звернутись з відповідною заявою та доданими до неї документами до Фонду соціального захисту інвалідів за місцем постійного проживання. На головній сторінці Фонду https://www.ispf.gov.ua/ є перелік регіональних відділень, куди потрібно звернутись для реєстрації і розпочати процедуру укладення трьохстороннього договору. Список необхідних документів для укладення стандартного договору є однаковим у всіх регіональнтх відділеннях, проте можуть бути різні форми і бланки договорів. За наслідками розгляду поданої заяви потребуючий студент з інвалідністю реєструється Фондом, вноситься в бюджетний план і укладається трьохсторонній договір між навчальним закладом, Фондом та студентом про відшкодування вартості навчання.

Згідно договору Фонд зобов’язаний відшкодувати студенту вартість оплати за навчання в разі відсутності академічної заборгованості і вчасної успішної здачі залікової та екзаменаційних сесій, що посвідчується вищим навчальним закладом після завершення кожного семестру.

Відшкодування оплати за навчання проводиться посеместрово: Фонд перераховує закладу вищої освіти суму оплати за навчання, сплачену студентом за минулий семестр, а ЗВО повертає студенту сплачені кошти. В деяких випадках Фонд повертає кошти за проживання у гуртожитку.

Незалежно від укладеного договору студент повинен сплатити до ЗВО плату за семестр, і в разі успішного завершення семестру, отримати назад сплачені кошти від навчального закладу. Необхідно вчасно виконувати вимоги Фонду щодо подачі документів, адже фінансові можливості Фонду обмежені, і запізнення може призвести до відтермінування відшкодування.

 

Експерт з профорієнтаційної роботи з навчання осіб з інвалідністю

КОЗЕНКО Роман

+380500677769