Підготовка фахівців за спеціалізацією кафедри

Професорсько-викладацький склад  кафедри, який налічує 2 доктора та 5 кандидатів наук, забезпечує високоякісну фахову підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціалізацією «Цивільне та трудове право». Студент самостійно обирає спеціалізацію на IV курсі навчання.  Навчання проводиться як на денній, так і на заочній формі. Працює екстернат.