Вісник АПСВ № 2/2010 [54]

Титул
Зміст


Соціологія і профспілковий рух

Самойленко Є.М.
Зміна парадигми системи підготовки і перепідготовки профспілкового активу як необхідна складова реалізації ґендерної політики профспілок України 4

Турба О.О.
Загальні механізми впливу соціального середовища на міжперсональну взаємодію 10

Щербина В.В.
Модерністська критика постмодернізму 19

Ядранський Д.М.
Соціальна норма праці як особливий вид соціальної норми 23


Право України: теорія і практика

Башняк О.С., Башняк А.О.
Співвідношення понять «податок» і «оподаткування» 29

Дмитрасевич Н.О.
Комуністична ідеологія і масовий терор як інструменти леґітимації радянської влади в Україні 33

Снігурська І.Г.
Розмежування міжнародної правосуб’єктності ЄБРР і МБРР 38


Економіка. Проблеми економічного становлення

Баб’як В.М., Василець Н.М.
Продовольча безпека України в контексті глобальної продовольчої безпеки 46

Бойко Є. М.
Формування бюджету грошових коштів промислового підприємства як фактор забезпечення фінансової стійкості 50

Бутенко Н.В.
Особливості маркетингових досліджень на промисловому ринку 56

Забута Н.В.
Проблема зайнятості населення в контексті економічної безпеки держави 62

Іванова Т.Г.
Ключові аспекти оцінки чинників, якими визначають місцезнаходження збутових точок банківських продуктів 68

Літош Г.М.
Економічна безпека ключових об’єктів національної інфраструктури за умов інформатизації суспільства 72

Трохименко В.І.
Сутність та структура сучасного ринку банківських послуг 76


Політика, історія, культура

Буряк Л.І.
Жінка в контексті політичної історії: історіографічний дискурс другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. 82

Головко М.Л.
Сутність та своєрідність еволюції національно-визвольного руху Західної України (1929 – 1947 рр.) 91

Журба М.А.
Рух за «Селянську спілку у підрадянській Україні»: 20-і роки ХХ ст. 103

Костенко Ю.І.
Бронепоїзди народного ополчення у боях за Україну: червень 1941 – липень 1942 рр. 107

Мельніченко В. В.
Особливості політичного курсу китайського уряду в урегулюванні тайванського питання 112

Стоян Т.А.
Політичні репресії проти учених-істориків в Україні 1930-х рр. 118

Шевченко М.О.
Румунсько-російські відносини в контексті євроатлантичних інтеграційних процесів 125

Шіцина К.В.
Взаємозв’язок особистісного, політичного та суспільного факторів походу Сулли на Рим у 88 р. до Р. Х. 131