Вісник АПСВ № 3/2010 [55]

Титул
Зміст


Запрошення до дискусії

Паращук В.Г.
Витоки профспілкового руху на Поділлі 4


Соціологія і профспілковий рух

Парфанович І.І.
Сучасний стан соціальної детермінації девіантної поведінки дівчат шкільного віку 11

Скворець В.О.
Життєустрій народу і громадянське суспільство 17

Щербина С.С.
Соціальний портрет сучасних українських еліт 24


Економіка. Проблеми економічного становлення

Герасименко Г.В.
Розвиток недержавних соціальних інвестицій як умова формування громадянського суспільства в Україні 30

Котелянець В.І.
Маркетинг на ринку транспортних послуг в АПК 35

Куценко В.І., Чорнодід І.С.
Ринок праці та освітніх послуг: шляхи оптимізації їх взаємодії у контексті вимог інформаційно-інноваційного суспільства 39

Маршавін Ю.М.
Досягнення продуктивної зайнятості населення шляхом створення ефек¬тивних робочих місць і конкуренто¬спроможної робочої сили 44

Руженський М.М.
Державне регулювання земельних від¬носин у транзитивному суспільстві 52

Сапачук Ю.М.
Фінансові чинники макроекономічної нестабільності 57


Політика, історія, культура

Андросович О.Г.
Вплив історичних факторів на формування маскулінності на Близькому та Середньому Сході 62

Войціцька І.В.
Роль П.П. Постишева у проведенні політики колективізації селянства в УСРР у 1933 р. 67

Головко М.Л.
Сутність та своєрідність еволюції національно-визвольного руху Західної України (1929–1947 рр.) (продовження статті, початок у Віснику № 2/2010) 71

Деревінський В.Ф.
Участь В.Чорновола у виборчих кампаніях 1989–1990 рр. 80

Левицький В.В.
Уявлення про етнічну ідентичність студентів м. Києва (на прикладі НПУ імені М.П. Драгоманова) 86

Лиса О. І.
Вплив органів влади Російської імперії на формування політичних настроїв представників інтелектуальної праці в Україні на рубежі ХХ ст. 93

Ровчак Л.В.
З історії розвитку та становлення профспілок у громадянському суспільстві 98

Слюсаренко П.М.
Жіноцтво української повстанської армії 103

Стоян Т.А.
Політична цензура 1920–1930-х років та її вплив на митців України: М.О.Булгаков 110

Чигирик І.І.
Матрикул як джерело вивчення правового статусу студентства університету Св. Володимира 116


Наукові рецензії

Головко М.Л.
Стоян Т.А. Система політичної цензури в УРСР у 1920–1930 рр.: монографія 125