Вісник АПСВ № 4/2010 [56]

Титул
Зміст


Право України: теорія і практика

Блохін М.С.
Розширення адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері природних монополій 5

Вишневська Ю. В.
Аналіз основних функцій та методів адміністративно-правового регулювання розвитку сільського зеленого туризму в Україні 14 5

Губанова О. В.
Проблемні питання організаційно-правового регулювання міжнародного усиновлення 18

Давиденко Р.Д.
Механізм здійснення звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 23

Журавель Я.В.
Правова природа Верховної Ради АР Крим 26

Князька Л.А., Артеменко О.В.
Адміністративно-правовий механізм реалізації соціального захисту населення 30

Коробенко Н.П.
Правове регулювання пенсійного забезпечення по інвалідності внаслідок загального захворювання в європейських країнах 35

Литвин О.П.
Характеристика предмета злочину й інших складових, що є предметом кримінально-правової заборони 40

Макаренко О.В.
Державне правління Б. Хмельницького та його вплив на формування джерел права 47

Малюга Л.Ю.
Юридична природа соціального за¬хисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 51

Осинська О.В.
Концептуальні підходи до встановлення обмеження свободи людини 56

Панченко А.М.
Агентський договір і надання господарсько-управлінських послуг 60

Пікуля Т.О.
Поняття та співвідношення правових пільг та привілеїв 64

Свиридюк Н.П.
Переговори та посередництво як способи вирішення юридичних конфліктів 70

Сігал О.Л.
Відповідальність за порушення правил носіння форменого одягу у військових формуваннях, правоохоронних та контролюючих органах України 76

Убогий С. А.
Проблеми судового захисту прав та свобод платників податків 81

Улютіна О.А.
Розвиток природоохоронної діяльності та зародження екозаконодавства в процесі державотворення 85

Циганчук Н.А.
Удосконалення законодавства про профспілки як гарантія захисту прав найманих працівників за умов розбудови України 89

Шамрай О.В.
Фактори впливу на ефективність діловодства в органах державної податкової служби України 93

Шамрай В.О., Добромислов Ю.Т.
Ліцензування як форма захисту прав споживачів 102


Політика, історія, культура

Женгал К.В.
Розвиток соціального партнерства в Одеcькій області (1991–2002 рр.) 109

Костенко Ю.І.
Ополченські загони України: формування, організація та озброєння (червень 1941 – липень 1942 р.) 113

Костюк Є.С.
Виробничі громадські об’єднання УСРР–УРСР 20–30-х років XX ст.: сучасна українська історіографія 120

Лукашенко А.І.
Есхатологічні очікування 2012. Сучасна наукова інтерпретація 125

Пилипів В.І.
Джерела до вивчення регіональної зовнішньої політики УНР і ЗУНР (ЗОУНР) 1918–1920 рр. 129

Слюсаренко П.М.
Військовий міністр Української Народної Республіки 1918 р. Олександр Жуковський: маловідомі сторінки діяльності 134

Ходанович О.Л.
Тактика бойових дій збройних підрозділів ОУН у Західній Україні (кінець 1942–1943 рр.) 142

Шайкан В.О.
Ідеологічний аспект радянізації західноукраїнських земель 1939–1940 рр. 147


Наукові рецензії

Глушков В.О.
Кримінально-правова охорона екологічної й громадської безпеки та безпеки здоров’я населення України 153

Щербак В.О.
Українські території в міжнародних перипетіях кінця 1920–1945 рр.: геополітичний аналіз 157