Вісник АПСВ № 5/2009 [52]

Титул
Зміст


Запрошуємо до дискусії

Машкіна І.В.
Роль дистанційного навчання при підготовці студентів економічних спеціальностей


Соціологія і профспілковий рух

Гончар Л.К.
Впровадження політики безбар’єрності на рівні громади 8

Марченко А. М.
Основні онтологічні виміри соціального престижу в українському суспільстві 16

Слабко Я.Я.
Соціальні засади та алгоритм роботи механізму розвитку організаційної культури підприємства 19

Філь Г.В.
Специфіка культури і субкультури бідних 25

Франченко Л.Л.
Феномен конс’юмеризму як об’єкт соціологічної концептуалізації 31

Ядранський Д.М.
Соціальні проблеми демографічного розвитку суспільства 38


Право України: теорія і практика

Башняк О.С., Башняк А.О.
Проходження державної служби в органах місцевого самоврядування України та країнах ЄС: порівняльний аспект 45

Беззубов Д.О.
Співпраця з населенням як механізм зниження юридичних ризиків у службово-бойовій діяльності органів внутрішніх справ України (адміністративно-правовий аспект) 49

Єфремова І.І.
Організаційно-правові засади планування місцевих бюджетів 55

Шапошнікова Н.О.
Механізм дії принципу територіальності при оподаткуванні пасивних доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України у національному законодавстві і конвенціях про уникнення подвійного оподаткування 61


Економіка. Проблеми економічного становлення

Боронос В.Г., Сторчака Н.О.
Внутрішні джерела фінансування в загальній системі антикризового управління 69

Забута Н.В.
Регулювання зайнятості населення: теорія і зарубіжний досвід 76

Курманова Л.В.
Управление государственной собственностью: понятие и принципы 83

Махініч Г. О.
Система управління навколишнім середовищем на вітчизняних підприємствах 89

Шевченко I.Б.
Вплив свiтової фiнансової кризи на стан безробiття в Украiнi 94


Політика, історія, культура

Голубнича А.І.
Формування світогляду М.Л. Бойчука 99

Деревінський В. Ф.
Внесок В’ячеслава Чорновола у створення і діяльність прес-служби УГС 104

Ігнатенко М.М.
Висвітлення соціально-економічного розвитку українського села у 1990–2000 рр. у сучасній науковій літературі 108

Коротенко Н.М.
Організація соціалістичних змагань в університетах УСРР–УРСР у період 1933– 1941 рр. 114

Крисенко Д.С.
Гуманітарні аспекти режиму антиіракських санкцій (1991–2003 рр.) 119

Махінько А.І.
Реформування середньої школи у незалежній Україні 124

Моторнюк С.С.
Торговельно-комерційна діяльність купців Південної Бессарабії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) 127

Ніколаєць К.М.
Ідеологічна робота Комуністичної партії України у другій половині 60-х – на початку 80-х років ХХ ст.: історіографія 131

Ніколаєць Ю.О.
Кадрова політика М.С. Хрущова у працях українських дослідників 139

Орлова Т.В.
Визначні діячі громадсько-політичної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст. про стано¬вище жіноцтва та виникнення жіночого руху в Україні: історіографічний нарис 143

Стоян Т.А.
П’ятирічка художньо-ідеологічної кіноцензури (1928–1933 рр.): форми, принципи, персоналії 149

Шевченко М.О.
Українсько-російські відносини на сучасному етапі 159

Щербатюк В.М.
Пошукові експедиції як спосіб дослідження селянського повстанського руху доби Української революції 1917–1921 рр. (за результатами пошукових експедицій організації «Витоки» Національної спілки краєзнавців України) 166