Наш засновник

Засновником Академії праці, соціальних відносин і туризму є Федерація професійних спілок України (ФПУ).

Після проголошення незалежності України 6 жовтня 1990 року створено Федерацію незалежних профспілок України, яка стала правонаступницею Української республіканської ради профспілок. Декларацію про заснування Федерації підписали 25 республіканських галузевих профспілок та 24 регіональних міжсоюзних профоб'єднань.
 
У листопаді 1992 року на II (позачерговому) з'їзді Федерацію незалежних профспілок України було перейменовано у Федерацію профспілок України.
 
III з'їзд ФПУ відбувся 21-23 жовтня 1997 року. 

IV з'їзд ФПУ проходив двома етапами: перший – 19-21 листопада; другий – 12 грудня 2002 року. З'їзд затвердив Статут Федерації професійних спілок України в новій редакції та Програму дій ФПУ на 2002-2007 роки, обрав Головою ФПУ народного депутата України Олександра Миколайовича Стояна.
 
5 квітня 2006 року в м.Києві відбувся V з’їзд Федерації профспілок України, який прийняв Програму дій на 2006-2011 роки, Резолюції, Звернення та Заяви з актуальних соціально-економічних питань, затвердив нову редакцію Статуту ФПУ. Головою Федерації профспілок України було обрано Юркіна Олександра Валентиновича. Федерація професійних спілок України є найбільш чисельним профспілковим об’єднанням в Україні. В її лавах нараховується понад 8 мільйонів членів профспілок. До складу ФПУ входить 42 всеукраїнських профспілок і 27 територіальних об’єднань організацій профспілок.
 
20 листопада 2008 року на засіданні Ради ФПУ Головою ФПУ обрано Хара Василя Георгійовича. 

24 березня 2011 року VI З’їзд Федерації профспілок України переобрав Хара В.Г. Головою ФПУ. 

11 листопада 2011 року рішенням Ради Федерації профспілок України достроково припинено повноваження Голови ФПУ Хара В.Г. відповідно до поданої ним заяви. Більшістю голосів на посаду Голови ФПУ обрано Кулика Юрія Миколайовича.

26 лютого рішенням Президії ФПУ Кулика Ю.М. звільнено з посади Голови ФПУ відповідно до поданої ним заяви.

27 лютого 2014 року Рада ФПУ обрала Осового Григорія Васильовича першим заступником Голови Федерації профспілок України та поклала на нього виконання обов’язків Голови Федерації професійних спілок України.  26 червня 2014 року Рада ФПУ обрала Осового Г.В. Головою ФПУ. 

Метою діяльності ФПУ є вираження, представлення інтересів і захист прав організацій – членів ФПУ, координація їхніх колективних дій, представництво і захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, їх організаціями і об'єднаннями, а також з іншими об'єднаннями громадян. (Стаття 8 Статуту ФПУ).
 
Основними завданнями ФПУ є захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок; соціальний захист членів профспілок та їхніх сімей; відстоювання духовних, соціально-культурних прав та інтересів членів профспілок; правовий захист членів профспілок; посилення впливу на політичне життя і формування громадянського суспільства; вдосконалення системи соціального партнерства: профспілки, роботодавці, держава; розвиток співпраці з іншими профспілками та їх об'єднаннями; забезпечення прав та можливостей жінок і чоловіків; зміцнення ФПУ як найбільшого представницького профцентру України; поглиблення міжнародних зв'язків ФПУ.
 
Федерація профспілок України впевнено продовжує утверджуватись на міжнародній арені як найбільш представницький національний профцентр України. Міжнародна діяльність Федерації профспілок України здійснюється відповідно до цілей і завдань, визначених програмними і статутними документами ФПУ, рішеннями з'їздів та виборних органів. Своє головне завдання в галузі міжнародної діяльності Федерація профспілок України вбачає в поглибленні діалогу з міжнародними національними профцентрами, а також міжнародними й регіональними профоб'єднаннями на принципах взаємної поваги, взаємодопомоги та рівноправ'я.
 
ФПУ підтримує зв'язки з профцентрами країн СНД, Бельгії, Болгарії, В'єтнаму, Данії, Ізраїлю, Кіпру, Китаю, Польщі, Румунії, Сербії, Словенії, Угорщини, Франції та інших країн. Значну увагу Федерація профспілок України приділяє співробітництву з Міжнародною організацією праці, бере участь в її заходах, у розробці важливих для профспілкового руху конвенцій, відстоюючи у відповідних комітетах загальну позицію профспілок, узгоджену у рамках Групи трудящих Адміністративної ради МОП, активно використовує можливості МОП у галузі експертної оцінки проектів законодавчих актів, які проходять обговорення у Верховній Раді України.
 
Федерація активно співпрацює з Загальною конфедерацією профспілок у вирішенні питань, пов'язаних із забезпеченням соціального захисту трудящих. ФПУ підтримує постійні стосунки з представництвами Всесвітнього банку, Міщнародного валютного фонду, висловлюючи свою точку зору з приводу політики, яку проводять ці міжнародні фінансові інститути.
 
У грудні 2005 року Федерація профспілок України ввійшла до складу Міжнародної конфедерації вільних профспілок. Членство в МКВП відкриває нові можливості для розвитку міжнародного співробітництва між профспілками на усіх рівнях. Воно також сприятиме подальшій інтеграції профспілок України до міжнародного профспілкового руху.

Виборні органи ФПУ

Вищим органом ФПУ є З’їзд, який скликається Радою не рідше одного разу на п’ять років.
Про скликання й порядок денний З’їзду оголошується, як правило, за три місяці, але не пізніш як за місяць до його відкриття. Норма представництва визначається Радою, а порядок обрання делегатів З’їзду - членськими організаціями.
Делегатами З’їзду за посадами є Голова ФПУ та його заступники.
З’їзд скликається за ініціативою Ради або на вимогу не менш як третини членських організацій згідно з рішеннями їх виборних органів. З’їзд вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин обраних делегатів.
Рішення З’їзду приймаються більшістю голосів делегатів, присутніх на його засіданні. Форму голосування (відкрите, таємне) визначає З’їзд.
Рішення з питань затвердження Статуту, внесення змін до нього, реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) ФПУ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох третин делегатів, присутніх на засіданні З’їзду.

Освітні заклади ФПУ

Для реалізації завдань з профспілкової освіти за нових економічних, соціальних і політичних умов ФП України має на рівні вищої освіти

  • Академію праці, соціальних відносин і туризму;
  • Харківський соціально-економічний інститут;

в яких навчається понад 3 тис. студентів.

На рівні підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу

  • 12 навчально-методичних центрів рад та об’єднань профспілок;
  • факультет підвищення кваліфікації профспілкових працівників Академії праці, соціальних відносин і туризму;
  • факультет підвищення кваліфікації профспілкових кадрів Харківського соціально-економічного інституту.


Контактна інформація
Тел.: +38 (044) 278-06-08,
факс: +38 (044) 279-48-62.
E-mail: fpsu@fpsu.org.ua
http://www.fpsu.org.ua