Завідувач кафедри

Чорнодід Ігор Степанович, доктор економічних наук, професор


Життєве кредо

«Завжди вір у себе, тому що якщо ти не повіриш, то хто інший повірить?»

 

Чорнодід І.С. очолює кафедру з 1 вересня 2016 року.

Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 2001 році за спеціальністю «Економічна теорія».

Автор 65 наукових праць, серед яких одноосібна монографія: «Соціальна конкурентоспроможність національної економіки: сутність, показники та чинники забезпечення», колективний начальний посібник: «Економічна безпека»; 40 статтей у провідних фахових наукових журналах; з них 2 – у іноземних фахових виданнях та 6 у наукових фахових виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз; 25 публікацій – у збірниках тез доповідей на науково-практичних конференціях.

Основні дисципліни: національна економіка, потенціал та розвиток підприємства.