Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

    Кафедра економіки підприємства та менеджменту є випускною і готує фахівців за спеціальністю «Економіка підприємства» (спеціалізації - Зовнішньо-економічна діяльність, Підприємництво) і "Менеджмент" (спеціалізації - Менеджмент туристичної індустрії, Стратегічний менеджмент, Соціальний менеджмент, Інвестиційний менеджмент, Менеджмент еногастраномічного туризму, Управління багатоквартирним будинком (групою будинків), Менеджмент професійного танцювально-хореографічного колективу) 

    Кафедра забезпечує викладання багатьох професійно-орієнтованих  дисциплін фахового спрямування, які формують фахові економічні знання студентів.

    На кафедрі працює  13 висококваліфікованих викладачів.

 Завідувач кафедри