Оптимізація стохастичних моделей. Спецкурс. Керовані марковські та напівмарковські моделі з повною і неповною інформацією.