Набір слухачів на навчальний курс "Економічна політика". Викладач д. е. н., проф. Пинзеник В.М.

ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР СТУДЕНТІВ на навчальний курс «Економічна політика»

Обсяг 2 кредита ECTS (72 год.), 36 год. лекційних занять.

Викладач: доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, Народний депутат України  Пинзеник В.М.

Анотація курсу. Сучасний стан економіки України. Передумови економічного зростання. Бюджет як інструмент державної економічної політики. Інвестиції та кредити. Грошово-кредитна, фінансова та фіскальна політика держави. Ціни, інфляція, заробітна плата. Вплив глобалізаційних процесів на економічну політику України.

Для запису на курс звертайтесь до Вашого деканату