Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

10.10.2013 - 14:15

ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР СТУДЕНТІВ на навчальний курс «Економічна політика»

Обсяг 2 кредита ECTS (72 год.), 36 год. лекційних занять.

Викладач: доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України, Народний депутат України  Пинзеник В.М.

Анотація курсу. Сучасний стан економіки України. Передумови економічного зростання. Бюджет як інструмент державної економічної політики. Інвестиції та кредити. Грошово-кредитна, фінансова та фіскальна політика держави. Ціни, інфляція, заробітна плата. Вплив глобалізаційних процесів на економічну політику України.

Для запису на курс звертайтесь до Вашого деканату