Практичне заняття з "Туристичної картографії" в Національній науковій бібліотеці ім.В.І.Вернадського.

Першокурсники Академії напряму «Туризм» під керівництвом викладача кафедри спецтурдисциплін Донцова О.О. в рамках навчального процесу провели практичне заняття з предмету «Туристична картографія» в картографічному залі Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського. Студенти ознайомились з фондом картографічних та літературних джерел з туристичної тематики, з раритетними історичними атласами України. Співробітники бібліотеки провели цікаву змістовну бесіду зі студентами з тематики предмету, а також ознайомили студентів з правилами користування бібліотекою.