Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

17.11.2015 - 09:24

Першокурсники Академії напряму «Туризм» під керівництвом викладача кафедри спецтурдисциплін Донцова О.О. в рамках навчального процесу провели практичне заняття з предмету «Туристична картографія» в картографічному залі Національної бібліотеки імені В.І.Вернадського. Студенти ознайомились з фондом картографічних та літературних джерел з туристичної тематики, з раритетними історичними атласами України. Співробітники бібліотеки провели цікаву змістовну бесіду зі студентами з тематики предмету, а також ознайомили студентів з правилами користування бібліотекою.