Вітаємо молодого доктора економічних наук!

Вітаємо молодого доктора економічних наук!

10.03.2016 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

ЧОРНОДІД ІГОР СТЕПАНОВИЧ на тему "Методологічні засади забезпечення соціальної конкурентоспроможності України",

за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.