Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

11.03.2016 - 12:35

Вітаємо молодого доктора економічних наук!

10.03.2016 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

ЧОРНОДІД ІГОР СТЕПАНОВИЧ на тему "Методологічні засади забезпечення соціальної конкурентоспроможності України",

за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством.