Загальна інформація

Підготовка фахівців з вищою освітою в Академії здійснюється за освітніми ступенями:

  • Бакалавр 
  • Магістр
  • Доктор філософії

Форми навчання:

  • очна;
  • заочна (дистанційна).

Перелік спеціальностей та освітніх програм

Спеціальності

Освітні програми

Інформація про акредитацію

Ліцензійний обсяг на рік

Освітній рівень БАКАЛАВР

081 Право

Право

Акредитована до 01.07.2021 р.

200

054 Соціологія

Соціологія

Акредитована до 01.07.2021 р.

540

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Акредитована до 01.07.2021 р.

073 Менеджмент

Менеджмент

Акредитована до 23.07.2025 р.

075 Маркетинг

Маркетинг

Акредитована до 23.07.2025 р.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Акредитована до 01.07.2027 р.

231 Соціальна робота

Соціальна робота

Акредитована до 23.07.2025 р.

242 Туризм

Туризм

Акредитована до 23.07.2023 р.

 

Освітній рівень МАГІСТР

081 Право

Право

Акредитована до 01.07.2025 р.

100

054 Соціологія

Соціологія

Не акредитована

200

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Акредитована до 01.07.2025 р.

073 Менеджмент

Менеджмент

Акредитована до 01.07.2024 р.

075 Маркетинг

Маркетинг

Акредитована до 01.07.2026 р.

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Акредитована до 01.07.2023 р.

231 Соціальна робота

Соціальна робота

Акредитована до 28.01.2025 р.

 

Освітній рівень ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

081 Право

Право

Не акредитована

20

051 Економіка

Економіка

Не акредитована

20

231 Соціальна робота

Соціальна робота

Не акредитована


Нормативний термін навчання

за ступенем "Бакалавр":

  • на базі атестата про повну загальну середню освіту -  3 роки; 10 місяців;
  • на базі диплома молодшого бакалавра (спеціаліста) - 1 рік 10 місяців - 2 роки 10 місяців;
  • на базі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю - 10 місяців - 2 роки 10 місяців); 

за ступенем "Магістр" - 1рік і 6 місяців;

за ступенем "Доктор філософії" - 4 роки.

 

На усіх формах навчання використовуються дистанційні технології навчання.


Випускники Академії отримують дипломи державного зразка за відповідними ступенями та спеціальностями.