Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Підготовка фахівців з вищою освітою в Академії здійснюється за освітніми ступенями:
  • Бакалавр 
  • Магістр
  • Доктор філософії

Форми навчання:

  • очна;
  • заочна (дистанційна).

Нормативний термін навчання

за ступенем "Бакалавр":

  • на базі атестата про повну загальну середню освіту -  3 роки; 10 місяців;
  • на базі диплома молодшого бакалавра (спеціаліста) - 1 рік 10 місяців - 2 роки 10 місяців;
  • на базі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю - 10 місяців - 2 роки 10 місяців); 

за ступенем "Магістр" - 1рік і 6 місяців;

за ступенем "Доктор філософії" - 4 роки.

Перелік спеціальностей та освітніх програм

Спеціальності

Освітні програми

Інформація про акредитацію

Ліцензійний обсяг на рік

Освітній рівень БАКАЛАВР

081 Право

Право

Акредитована до 01.07.2026 р.

200

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Акредитована до 01.07.2026 р.

60

073 Менеджмент

Менеджмент

Акредитована до 23.07.2025 р.

250

075 Маркетинг

Маркетинг

Акредитована до 23.07.2025 р.

60

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Акредитована до 01.07.2027 р.

60

231 Соціальна робота

Соціальна робота

Акредитована до 23.07.2025 р.

50

242 Туризм

Туризм

Акредитована до 23.07.2023 р.

60

 

Освітній рівень МАГІСТР

081 Право

Право

Акредитована до 01.07.2025 р.

100

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси, банківська справа та страхування

Акредитована до 01.07.2025 р.

60

073 Менеджмент

Менеджмент

Акредитована до 01.07.2024 р.

90

075 Маркетинг

Маркетинг

Акредитована до 01.07.2026 р.

30

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Акредитована до 01.07.2023 р.

20

231 Соціальна робота

Соціальна робота

Акредитована до 28.01.2025 р.

30

 

Освітній рівень ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ

081 Право

Право

Не акредитована

20

051 Економіка

Економіка

Не акредитована

10

231 Соціальна робота

Соціальна робота

Не акредитована

10

На усіх формах навчання використовуються дистанційні технології навчання.


Випускники Академії отримують дипломи державного зразка за відповідними ступенями та спеціальностями.