Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Підготовка фахівців з вищою освітою в Академії здійснюється за освітніми ступенями:
 • Бакалавр 
 • Магістр
 • Доктор філософії

Форми навчання:

 • денна;
 • заочна (дистанційна).

Перелік спеціальностей:

 • Соціальна робота
 • Соціологія
 • Право
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • Маркетинг
 • Фінанси, банківська справа і страхування
 • Менеджмент
 • Туризм

Нормативний термін навчання

за ступенем "Бакалавр":

 • на базі атестата про повну загальну середню освіту -  4 роки;
 • на базі диплома молодшого бакалавра (спеціаліста) - 2 - 3 роки;
 • на базі диплома бакалавра, спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю - 1-3 роки); 

за ступенем "Магістр" - 1,5 роки;

 

На усіх формах навчання використовуються дистанційні технології навчання.


Випускники Академії отримують дипломи державного зразка за відповідними ступенями та спеціальностями.