Про освіту і науку в інформаційному суспільстві

12 жовтня 2016 року в Академії праці, соціальних відносин і туризму відбувся вебінар у рамках десятої міжнародної науково-практичної конференції" Інтернет-Освіта-Наука-2016".

Конференція проходила 11-14 жовтня на базі Вінницького національного технічного університету. Вже втретє АПСВТ виступала співорганізатором цього наукового заходу. 

Під час вебінару в АПСВТ розглядались питання: використання системи MOODLE для забезпечення якості освіти (С.Коваленко), розвитку глобального громадянського суспільства (В.Співак), професій інтернет-суспільства (С.Кравцов), когнітивних стилів пізнання студентів (С.Бондар), навчання менеджерів туристичної сфери (Н.Крицька) тощо.

Завантажити Збірник праць десятої міжнародної науково-практичної конференції "Інтернет-Освіта-Наука-2016"

Завантажити план роботи секції АПСВТ у рамках міжнародної конференції «Інтернет-Освіта-Наука»


Доповіді викладачів Академії праці, соціальних відносин і туризму:

Бабушко СІнтерактивні засоби та навчання іноземної мови за професійним спрямуванням

Бондар СКогнітивні стилі особистості в комунікативній діяльності студентів

Дітковська ЛПідготовка здобувачів ступеня доктора філософії до використання інформаційно-комунікаційних технологій у науковій діяльності

Коваленко СВикористання інструментів MOODLE для моніторингу якості освіти у вищих навчальних закладах

Кравцов СПрофесії інтернет-простору: чим вони є і хто займає відповідні посади (на прикладі інженер-програміста)

Крицька ІПідготовка студентів факультетів туристичного менеджменту до ділового спілкування із зарубіжними партнерами

Семигіна Т. Он-лайн технології у практичній соціальній роботі

Сокол ТВизначення фахових компетентностей професійної підготовки фахівців туристичного супроводу з урахуванням вимог сучасного інформаційного суспільства

Співак ВУкраїна на шляху до глобального громадянського суспільства

Тетерук СРольова гра як необхідна умова активізації іншомовної мовленнєвої діяльності

Жук ОЗастосування інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні економіки