Вісник АПСВТ, 2017, №2

Вісник АПСВТ, 2017, №2

Повний випуск у форматі PDF

 

Титульна сторінка

ЗМІСТ

СЛОВО ВІД РЕДАКЦІЇ

Юрій Оніщик. Реалізація цілей сталого розвитку: науковий пошук новітніх підходів

 

ВИВЧЕННЯ ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН

Олександр Кравченко, Тарас Ткачук. Яким має бути Закон «Про комерційну таємницю»?

Юрій Оніщик. Фінансова відповідальність за порушення митного законодавства України: сутність та проблемні моменти

 

ДОСЛІДЖЕННЯ У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

Богдан Штиря, Микола Титов. Гуманізація покарань в України: практичні аспекти депеналізації

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

Наталія Басай. Програми сурогатного материнства і право дітей на сім`ю

Ігор Римаренко. Сімейний патронат як інновація у сімейному праві України

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИКИ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Клавдія Дубич. Імперативи удосконалення державного управління наданням соціальних послуг в Україні 

Oseychuk Olena, Tetyana Semigina. “Guaranteed package” and equity in health for Ukraine (ENG)

 

ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

Tetiana Stepurko, Nataliia Riabtseva, Pavlo Kovtoniuk, Martin Raab, Axel Hoffmann. Short-term education for health care administrators in Ukraine: Swiss-Ukrainian collaboration (ENG)

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ АКАДЕМІЇ. Деякі матеріали наукової конференції «Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри»

Інформація про науковий захід

Вікторія Буяшенко. Сталий розвиток і сучасна парадигма освіти

Lesya Ditkovska. Detection of Academic Plagiarism as a Way to Ensure Quality of University Education (ENG)

Віктор Кравченко. Окремі правові аспекти формування спроможних (об’єднаних) територіальних громад

Галина Кучер. Забезпечення соціальної інтеграції людей з інвалідністю

Андрій Сава. Європейський досвід розвитку сільських територій: вивчення можливостей для України

Ірина Сидоренко. Дефініція якості у менеджменті вітчизняних підприємств сфери туризму

Яніна Ткаченко. Розвиток зеленого банкінгу в Україні