Укладено договір про міжкафедральну співпрацю

Укладено договір про міжкафедральну співпрацю між кафедрою конституційного, адміністративного та господарського права АПСВТ та кафедрою фінансового права УДФСУ.

27 грудня 2018 року в м. Ірпінь укладено договір про міжкафедральну співпрацю між кафедрою конституційного, адміністративного та господарського права Юридичного факультету Академії праці, соціальних відносин і туризму в особі завідувача кафедри доктора юридичних наук Оніщика Юрія Віталійовича та кафедрою фінансового права Навчально-наукового інституту права Університету державної фіскальної служби України в особі завідувача кафедри доктора юридичних наук Мацелик Тетяни Олександрівни.

Договір спрямований на спільну та узгоджену співпрацю кафедр у науковій та навчально-методичній сферах.

Сторони, підписавши Угоду, взаємно зобов’язались:

  • здійснювати обмін навчальною на науковою інформацією;
  • надавати допомогу в рецензуванні наукових праць, навчально-методичних розробок, підручників, посібників, словників;
  • здійснювати обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною та довідковою літературою;
  • запровадити спільну видавничу та інформаційно-ресурсну діяльність;
  • реалізувати спільні наукові проекти і розробки з актуальних проблем фінансового, бюджетного, податкового, банківського, валютного та митного права;
  • створити сприятливі умови науково-педагогічним працівникам кафедр для їхньої участі у наукових заходах, що проводяться сторонами;
  • сприяти в організації та проходженні стажувань, підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками кафедр;
  • створити сприятливі умови щодо обміну періодичними виданнями та публікаціями;
  • надавати практичну та методичну допомогу, що випливає з предмету договору;
  • запровадити інші форми співпраці, що сприятимуть підвищенню наукового та навчально-методичного рівня науково-педагогічних працівників кафедр.


Довідково: Кафедра фінансового права є найпотужнішою в Навчально-науковому інституті права УДФСУ та однією з пріоритетних кафедр фінансового права в Україні. Сьогодні до складу кафедри входить 6 докторів юридичних наук та 12 кандидатів юридичних наук.