Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Положення про кафедру

  Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права – це науковий та навчально-методичний осередок підготовки висококваліфікованих фахівців для роботи в судових, правозахисних та правоохоронних установах, органах державного управління та місцевого самоврядування за такими галузевими напрямками:

 • Конституційне та муніципальне право;
 • Адміністративне, фінансове та інформаційне право;
 • Національні та міжднародно-правові механізми захисту прав людини.

Основною метою кафедри є створення умов для отримання студентами якісних освітніх послуг, які необхідні для успішного працевлаштування до органів державної влади та місцевого самоврядування в умовах високого рівня конкурентності на ринку юридичних послуг.

Для реалізації даної мети кафедра здійснює наступні завдання:

 • професорсько-викладацький склад кафедри якісно покращується провідними фахівцями в галузі конституційного, адміністративного, фінансового та інших галузей національного права України;
 • встановлюються та налаштовуються контакти з роботодавцями для працевлаштування випускників спеціалізацій кафедри;
 • пропонується додатковий освітній продукт у вигляді навчання випускників спеціалізацій кафедри за PhD-програмою зі спеціальності «Право»;
 • створено умови для безкоштовного публікування наукових робіт студентів спеціалізацій та аспірантів кафедри у "Віснику АПСВТ";
 • пропонується для студентів магістратури юридичного факультету навчання за міжнародною програмою подвійного диплому з Університетом управління охороною праці (м.Катовіце, Польща) зі спеціальності «Безпека в державному управлінні»;
 • створено умови для отримання студентами магістратури юридичного факультету престижної міжнародної кваліфікації MASTER OF LAWS IN INTERNATIONAL BUSINESS LAW (магістр міжнародного бізнес-права) в Берлінському університеті ім. Штайнбайса (м.Берлін, Німеччина).

Концептуальні досягнення і переваги кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права:

 • у штаті кафедри працюють: доктор юридичних наук, професор Майданник О.О., доктор юридичних наук, професор Оніщик Ю.В., кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Кравченко В.В., кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Риженко О.С. (що є свідченням належного педагогічного потенціалу кафедри); 
 • вивчення окремих дисциплін кафедри супроводжується виїзними практичними заняттями (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, місцеві державні адміністрації, міські ради, Асоціація міст України та ін.);
 • для багатостороннього вивчення проблемних питань активно залучаються гостьові лектори на лекційні заняття з дисциплін кафедри;
 • у межах спеціалізацій кафедри діє гурток з історії держави і права «Фенікс»  (керівник – к.ю.н., доц. Настюк А.А.);  
 • молодий професорсько-викладацький склад активно долучає студентів спеціалізацій кафедри до участі в міжнародних, загальнодержавних та муніципальних заходах;
 • на кафедрі ліцензована PhD-програма зі спеціальності «Право»;
 • випускники кафедри та партнерські організації забезпечують робочі місця для студентів кафедри.