Навчальні дисципліни (магістр)

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Сертифікат про акредитацію магістерської програми Соціальна робота» від 28.01.2020 р.

Докладно: Презентація магістерських програм з соціальної роботи (pdf) 

Додаткові компетентності (за рахунок вибіркових компонент програми)

 • Соціально-психологічне консультування 
 • Управління соціальним проектом
 • Медіація та управління конфліктами (нове!)

 


Дисципліни, що формують загальні компетентності

 • Педагогіка та методика викладання фахових навчальних дисциплін

 • Методологія наукових досліджень
 • Європейські студії
 • Політикум України
 • Іноземна мова професійного спрямування


Дисципліни, що формують фахові компетентності: загальний блок

 • Соціальне проектування
 • Основи соціального маркетингу
 • Соціальна робота в громаді
 • Супервізія в соціальній роботі
 • Професійні стандарти соціальної роботи
 • Практикум з соціальної роботи (в установах за вибором)
 • Спеціалізовані інформаційно-комп'ютерні технології / Іноземна мова професійного спрямування / Друга іноземна мова


Соціально-психологічне консультування

Акцент компоненти: Глибоке розуміння психології та індивідуальна робота з клієнтом

Навчальні дисципліни:

 • Індивідуальне соціально-психологічне консультування
 • Соціальна психіатрія і наркологія
 • Тренінгові технології в соціальній роботі
 • Психологічні методи дослідження особистості
 • Представництво інтересів клієнтів соціальної роботи
 • Соціальна робота з особами, які живуть з ВІЛ / Соціальна робота з біженцями та внутрішньо переміщеними особами
 • Соціальна робота з особами, які мають нехімічну залежність / Соціальна робота з особами, які перебувають у конфлікті з законом


Управління соціальним проектом

Акцент компоненти: Розвиток ефективних проектів для розв’язання соціальних проблем

Навчальні дисципліни:

 • Інноваційні моделі і методи соціальної роботи
 • Управління соціальним проектом
 • Управління персоналом в соціальній роботі
 • Практикум з іноземної мови
 • Моніторинг та оцінювання соціального проекту


Медіація та управління конфліктами

Акцент компоненти: Посередництво та примирення, досягнення суспільної злагоди

Навчальні дисципліни:

 • Медіація
 • Трудові конфлікти
 • Міжнародне гуманітарне право
 • Первинна правова допомога у ситуаціях конфлікту
 • Протидія домашньому насильству
 • Соціальна робота в сучасному світі
 • Інноваційні моделі і методи соціальної роботи