Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ВАРІАТИВНИХ КОМПОНЕНТІВ ТА ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ОБСЯГ ПРИЙОМУ

 Спеціальність Ліцензований обсяг, осіб Варіативні компоненти
 код  назва
081 Право* 100

Конституційне та муніципальне право

Адміністративне, фінансове та інформаційне право

Господарське право та процес

Цивільне та трудове право

Кримінальна юстиція та правозахисна діяльність

Національні та міжнародні механізми захисту прав особи

072  Фінанси, банківська справа та страхування** 50

Фінансування стартап бізнесу

Корпоративні фінанси

Фінансово-правова безпека (нове!)

073 Менеджмент** 100 Менеджмент підприємницької діяльності, Менеджмент туристичної індустрії, Стратегічний менеджмент, Соціальний менеджмент, Інвестиційний менеджмент, Менеджмент еногастраномічного туризму, Управління багатоквартирним будинком (групою будинків), Менеджмент ювелірного бізнесу (нове!)
075 Маркетинг** 20 Маркетинговий менеджмент 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність** 20

Іноваційне підприємництво

Міжнародна економіка 

054  Соціологія** 20

Практична соціологія

Право і лідерство в охороні здоров'я (нове!)

231 Соціальна робота** 20

Соціально-психологічне консультування

Управління соціальним проектом

Медіація та управління конфліктами (нове!)

* Для студентів спеціальності "Право" доступні наступні міжнародні магістерські програми:

** Для студентів фінансових, економічних та соціально-гуманітарних спеціальностей доступні наступні міжнародні магістерські програми:
  • Програма 2D за напрямом "Управління", по закінченню якої випускники отримують польський та український дипломи;
  • Програма за напрямом "Соціальна робота", по закінченню якої випускники отримують польський та український дипломи (для студентів спеціальності "Соціальна робота").


Термін навчання - 1,5 роки.

Заява-анкета для оформлення екзаменаційного листка для участі у вступному(их) випробуванні(ях) для вступу для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити)


Умови вступу: 

1. Наявність диплома бакалавра (спеціаліста, магістра за іншою спеціальністю); 

2. Успішне складання вступних випробувань. 

Увага! Інформуємо про скасування додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» в Академії праці, соціальних відносин і туризму скасовуються додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки).  

Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра 

 Спеціальність Конкурсні предмети
Код Назва Перший предмет  Другий предмет
231 Соціальна робота 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови

Фахове вступне випробування
081 Право Єдиний вступний іспит з іноземної мови Єдине фахове вступне випробування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  Єдиний вступний іспит з іноземної мови Фахове вступне випробування
075 Маркетинг   Єдиний вступний іспит з іноземної мови Фахове вступне випробування
072  Фінанси, банківська справа та страхування  Єдиний вступний іспит з іноземної мови Фахове вступне випробування
054  Соціологія Єдиний вступний іспит з іноземної мови Фахове вступне випробування
073 Менеджмент Єдиний вступний іспит з іноземної мови Фахове вступне випробування


Зверніть увагу! Інформуємо про зміну порядків та терміну реєстрації вступників до магістратури для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування (далі – ЄВІ/ЄФВВ) Реєстрація починається з 9-00 12 травня 2020 року та закінчується о 18-00 5 червня 2020 року.


При зарахуванні враховується середній бал додатку до диплома.

Терміни прийому документів і зарахування 

Документи для вступу  

Приймальна комісія 

Правила прийому