Опитування студентів освітньої програми "Фінанси, банківська справа та страхування"

Обговорення результатів опитування студентів у 2020/21 н.р. на засіданні кафедри

Результати анкетування здобувачів вищої освіти