Спеціалізована вчена рада ДФ 26.888.02

Наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.2021 № 414 створено спеціалізовану вчену раду ДФ 26.888.02 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Березенко І.В. на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право».

Склад спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.02

1. Голова ради: Оніщик Юрій Віталійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Рецензенти:

2. Майданник Олена Олексіївна, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму.

3. Журавель Ярослав Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Академії праці, соціальних відносин і туризму.

Опоненти:

4. Бригінець Олександр Олексійович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова.

5. Атаманчук Наталія Іванівна, кандидат юридичних наук, доцент,  докторант кафедри фінансового права Університету державної фіскальної служби України.

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

 

Березенко Ірина Віталіївна

Спеціальність: 081 "Право"
Назва дисертаційної роботи: «Реалізація захисної функції в податково-деліктному провадженні»
Науковий керівник: Сорока Лариса Володимирівна

Захист дисертації відбудеться за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 3-А, ауд. 307

Дата захисту: 12.05.2021


Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Дисертаційна робота

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук опонента (1)

Відгук опонента (2)

АУДІО: Засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.02. 12 травня 2021 р.

ВІДЕО: Засідання спеціалізованої вченої ради ДФ 26.888.02. 12 травня 2021 р.

See video