Статистична інформація

Динаміка контингенту студентів по роках та формах навчання (станом на 01 жовтня)

Динаміка контингенту аспіраниів по роках  (станом на 01 січня)

Динаміка викладацького складу  по роках (станом на 01 жовтня)