Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Динаміка контингенту студентів по роках та формах навчання (станом на 01 жовтня)

Динаміка контингенту аспіраниів по роках  (станом на 01 січня)

Динаміка викладацького складу  по роках (станом на 01 жовтня)