Освітня програма "Фінанси, банківська справа та страхування" акредитована!

Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти прийняло рішення про акредитацію терміном на п'ять років освітньої програми "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка реалізується в Академії. Це є свідченням повної відповідності освітньої програми стандартам вищої освіти в Україні та високої якості підготовки фахівців.

Акредитація освітньої програми "Фінанси, банківська справа та страхування" є результатом наполегливої праці всього колективу Академії та, в першу чергу, кафедри фінансів (гарант програми  - кандидат економічних наук, доцент Гуляєва Людмила Петрівна, завідувач кафедри - кандидат економічних наук, доцент Ткаченко Яніна Станіславівна).

Переглянути сертифікат про акредитацію.