Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

07.06.2021 - 09:07

Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти прийняло рішення про акредитацію терміном на п'ять років освітньої програми "Фінанси, банківська справа та страхування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, яка реалізується в Академії. Це є свідченням повної відповідності освітньої програми стандартам вищої освіти в Україні та високої якості підготовки фахівців.

Акредитація освітньої програми "Фінанси, банківська справа та страхування" є результатом наполегливої праці всього колективу Академії та, в першу чергу, кафедри фінансів (гарант програми  - кандидат економічних наук, доцент Гуляєва Людмила Петрівна, завідувач кафедри - кандидат економічних наук, доцент Ткаченко Яніна Станіславівна).

Переглянути сертифікат про акредитацію.