В Академії створено спеціалізовану вчену раду на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

В Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України створено спеціалізовану вчену раду К 26.888.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Раду створено відповідно до Наказу Вищої атестаційної комісії України №57 від 27.01.2011 р. на підставі постанови президії Вищої атестаційної комісії України №15-06/1 від 26 січня 2011 р.