Вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Засновано в 1993 році.

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Положення про факультет 

  Юридичний факультет готує кваліфікованих спеціалістів-практиків для роботи в судових, правозахисних та правоохоронних установах, органах державного управління та місцевого самоврядування. 

Становлення потужного факультету Академії розпочалося з першого набору студентів у 1994 р. Першим деканом юридичного факультету була Недогрєєва А.І. (1993-1995 рр.). В подальшому деканами були Капелюшний В.П. (1995-2005 рр.), Мотлях О.І. (2005-2007 рр.), Біда К.М. (2007-2010 рр.), Щотова Ю.М. (2010-2013 рр.), Мельник О.М. (2013-2018 рр.). У січні 2019 р. деканом факультету обрано Журавля Я.В.

Навчальний процес на факультеті забезпечений висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, серед якого є доктора юридичних наук, професора, заслужені юристи України, заслужені діячі науки і техніки, практикуючі адвокати, працівники прокуратури та судді. Програми різних навчальних дисциплін передбачають виїзні заняття на підприємства, в установи та організації, де студенти набувають практичних навичок. Щомісяця в стіни Академії запрошуються гостьові лектори – народні депутати України, відомі науковці, керівники юридичних компаній та юристи-практики. За результатами таких зустрічей на факультеті корегуються затверджені Міністерством освіти і науки України навчальні плани, вводяться нові практико-орієнтовані навчальні дисципліни, а також відбувається працевлаштування найактивніших студентів.

До складу факультету входять:

Колегіальні органи управління факультетом:

Підготовка фахівців права здійснюється на факультеті комплексно з урахуванням індивідуальних особливостей кожного студента. Це повною мірою сприяє досягненню мети організації та підготовки високопрофесійних фахівців-правознавців.

Для бакалаврів Юридичний факультет забезпечує викладання таких обов’язкових фахових навчальних дисциплін:

Практичну складову навчального процесу доповнює робота студентів в Юридичній клініці «Феміда». Студенти залучаються до надання безоплатної первинної правової допомоги соціально незахищеним верствам населення. У тісній взаємодії з практикуючими адвокатами-викладачами студенти набувають вмінь і навиків роботи з клієнтами юридичних послуг.

З метою наближення студентів-правників до справжніх умов роботи слідчого на юридичному факультеті діє обладнана за найсучаснішими вимогами лабораторія криміналістики (з технічною фотолабораторією та кабінетом слідчого, а також криміналістичним майданчиком), яка використовується в ході вивчення навчальної дисципліни «Криміналістика».

Залучення студентського активу в наукове життя відбувається через наукові  гуртки: з  історії держави і права «Фенікс»  (керівник – к.ю.н., доц. Настюк А.А.), римського сімейного права «Сфінкс» (керівник – ст.викл. Римаренко І.В.), криміналістики ( керівник – к.ю.н., доц. Кушнір Г.А.).

Гордістю юридичного факультету є футбольна збірна команда – переможець багатьох чемпіонатів та володар численних кубків, а також плеяда творчих талантів культурного та мистецького життя Академії.

Злагодженість між деканатом, випускними кафедрами та студентським активом забезпечується ефективною роботою старостату та студентською радою юридичного факультету. Саме завдяки цьому тримається безперервний управлінський контакт і реалізується студентська ініціатива.

Студентам магістратури юридичного факультету пропонується навчання за міжнародною програмою подвійного диплому з Університетом управління охороною праці (м.Катовіце, Польща) за спеціальностями:

  • детективістика та криміналістика;
  • безпека в державному управлінні.

Отримати престижну міжнародну кваліфікацію MASTER OF LAWS IN INTERNATIONAL BUSINESS LAW (магістр міжнародного бізнес-права) студентам юридичного факультету дозволяє співробітництво Академії з Берлінським університетом ім. Штайнбайса (м.Берлін, Німеччина).

Заключає список освітніх послуг юридичного факультету навчання за PhD-програмою зі спеціальності 081 «Право». Аспіранти навчаються за новими навчальними планами, які задовольняють їх потребу в формуванні методологічної бази та напрацюванні матеріалів майбутніх дисертаційних робіт.

Освітні програми

ПРАВО 

 

Публічне управління та адміністрування

 

 

День відкритих дверей 

See video